Aanvraag vrijstelling 


De aanvraag vrijstelling dient door de ouders / verzorgers bij voorkeur ten minste 8 weken voor het gevraagde verlof bij school te zijn ingediend. Indien u korter dan acht weken van te voren aanvraagt, kan een beslissing niet worden gegarandeerd.
(artikel 11F van de leerplichtwet 1969 voor de leerplichtige jongere)


Door op onderstaande links te klikken kunt u de formulieren downloaden

vrijstelling vakantie

vrijstelling gewichtige omstandigheden